Faktoring Opole – bezpłatne porównanie ofert

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego
pon – pt: 8:00 – 17:00

+48 533 88 78 78

o ekspercie finansowym

Bezpłatne porównanie ofert faktoringu w Opolu

Potrzebujesz pieniędzy na inwestowanie, a faktury są rozpisane na długie terminy płatności? Chcesz zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo przed zaleganiem z wypłatami środków na rzecz dostawców? W zależności od potrzeb możesz skorzystać z usług faktoringu. 

Doradcy finansowi oferują faktoring w Opolu na elastycznych warunkach. Współpraca z 23 instytucjami to sposób na budowę zaufania naszych klientów. Rzetelna ocena potrzeb konsumenta pozwala nam dobór oferty pod określone preferencje. W swojej branży staramy się dbać o etyczne warunki współpracy. Z jedna z zasad brzmi: informuj o wszelkich niedogodnościach w zakresie zawierania oferty.

Dzięki tym informacjom nasz klient ma pewność, że nie padł ofiarom oszustwa bankowego, które ma negatywne skutki dla firm z zakresu pośrednictwa finansowego. Oto jak wygląda doradztwo faktoringu na terenie woj. opolskiego

Co to jest faktoring?

To usługa bankowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową należności przedterminowych przedsiębiorcy. Należnością są wszelkiego typu faktury zakupu i sprzedaży usług lub towarów. W zamian za wykup należności przedsiębiorca otrzymuje pieniądze, które może przeznaczyć na dowolny cel. W skład usług faktoringowych wchodzą także dodatki powiązane z egzekwowaniem należności za niewypłacone faktury po realizacji terminy zapłaty czy usługi związane z handlem zagranicznym – głównie importem i eksportem.

Propozycje faktoringu od naszych partnerów

Podpisane umowy partnerskie nie ograniczają nas do propozycji ofert z jednego banku. Dają nam możliwość dostosowania ofert pod kątem preferencji klienta, możliwości finansowania faktoringu czy dodatkowych korzyści. Oto przykładowe oferty, które możecie odszukać u naszych partnerów.
  • faktoring odwrócony – to nabywanie wierzytelności przez faktora od przedsiębiorcy w celu spłaty jego należności na rzecz dostawców. Modele finansowania dostawców mogą być realizowane w sposób automatyczny lub na jego wyraźne żądanie. Finansowanie odbywa się poprzez spłatę 100% wartości długu brutto.
  • faktoring pełny – jest to sytuacja, gdzie firma faktoringowa (faktor) nabywa i finansuje wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta) wraz z przejęciem na siebie ryzyka niewypłacalności przez dostawcę. Zapłata jest realizowana poprzez wpłatę na konto faktoranta 80-90% wartości transakcji. Po przesłaniu kopii faktur, potwierdzeń sprzedaży płatność jest realizowana najpóźniej w dniu poprzedzającym wysłanie potwierdzenia. W przypadku braku niewypłacalności ze strony odbiorców faktorant zatrzymuje część zaliczki.
  • faktoring niepełny – w trakcie nabywania i finansowania przez faktora wierzytelności faktoranta odpowiedzialność za niewypłacalność dostawcy leży po stronie przedsiębiorcy. W momencie braku płatności ze strony odbiorcy faktorant musi oddać 80-90% zaliczki faktorowi.
  • faktoring cichy – jest to typu usługi windykacyjnej, świadczonej przez firmę faktoringową. Za jej pomocą przedsiębiorca może otrzymać zaległą płatność za zrealizowane faktury w sposób dyskretny. Zadania świadczone przez faktoranta opierają się na monitoringu wpłat, czy przekazywaniu zainkasowanych kwot do przedsiębiorcy.
  • faktoring importowy – to rodzaj poświadczenia przez faktora o rzetelności polskiego importera w zakresie realizacji procesu płatności za wystawioną fakturę. Gdy importer nie wywiąże się z umów międzynarodowego prawa handlowego firma faktoringowa uruchomi procedury windykacyjne.
  • faktoring eksportowy – to nabywanie i finansowanie wierzytelności w systemie dwóch faktorów z przejęciem ryzyka odpowiedzialności za nieopłacone przez dostawcę faktury. W momencie spłaty wierzytelności przez odbiorcę opłata trafia na rachunek bankowy zagranicznej firmy faktoringowej, która w razie konieczności może podjąć działania windykacyjne.
 
 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Gorzowie Wielkopolskim

+48 533 88 78 78

7 kroków dobrej prezentacji oferty faktoringu 

1. Umówienie się na spotkanie – Za pośrednictwem strony internetowej klient dowiaduje się o możliwości doradztwa w zakresie usług faktoringowych. Drogą telefoniczną umawia się na spotkanie z naszym doradcą. Konsultacja ta jest darmowa. 

2. Rozmowa z klientem w biurze – Klient jest umawiany na konkretną datę i godzinę. Po przybyciu do naszego biura spotyka się z dedykowanym doradcą. W trakcie rozmowy konsultant skupia się na potrzebach klienta. 

3. Porównywanie ofert faktoringu – W oparciu o faktoring online doradca poszukuje ofert dla klienta. Z uwagi na podpisane umowy o współpracę doradca ma szerokie spektrum działania, gdyż dobór oferty odbywa się w oparciu o 23 instytucje finansowe. Proces porównywania odbywa się automatycznie i nie wymaga ręcznego śledzenia każdej z umów. 

4. Prezencja przykładowych ofert – Klient otrzymuje możliwość samodzielnej decyzji. Aby proces doradztwa był prostszy klient otrzymuje kilka przykładowych umów. Na tym etapie doradca omawia każdą z nich po kolei, a także rozwiązuje wszelkie wątpliwości związane z umową. 

5. Wybór jednej oferty – Klient decyduje się na jedną z ofert. Na tym etapie doradca opowie szczegółowo o warunkach umowy. Niezbędnych formalnościach związanych z umową oraz warunkach przystąpienia do oferty. 

6. Podpisanie umowy i dokumentów – Po skompletowaniu dokumentów, spełnieniu wszystkich warunków zawartych w umowie możemy przejść do przedostatniego kroku – podpisania umowy. Faktoring nie wymaga zbyt wielu formalności czy spełnieniu rygorystycznych warunków umowy. 

7. Oczekiwanie na decyzję – Po przekazaniu chęci skorzystania z oferty bank sprawdzi rzetelnie naszą firmę. Najczęściej decyzja jest przyznawania w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku. 

 

Partnerski model biznesowy – korzyści dla klienta 

Działanie oparte o partnerski model biznesowy sprawia, że faktoring jest jeszcze bardziej opłacalny. Darmowe konsultacje są możliwe z uwagi na płatności ze strony instytucji finansowej. Zawierając z nami umowę możesz liczyć na brak jakichkolwiek opłat za doradztwo. Zależy nam na dobrych relacjach z klientami, dlatego współpracujemy z kilkoma instytucjami finansowymi w zakresie faktoringu. Partnerstwo z mBankING czy PKO pozwala nam na prezentacje rożnych ofert bez konieczności skupiania się na jednej ofercie. 

Sprzedając wiele ofert u różnych partnerów możemy bardziej precyzyjnie dobierać oferty pod kątem lepszych warunków lub korzyści. W zamian za sprzedaż umowy na faktoring otrzymujemy od partnera prowizję, która jest zależna od warunków stawianych przez instytucje. Do tej pory podpisaliśmy 23 umowy partnerskie z renomowanymi bankami w Polsce, co jest gwarancją na otrzymanie należności w ramach nabytej przez firmę faktoringową umowy. 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami finansowymi

pon – pt: 8:00 – 17:00

+48 533 88 78 78

Doradca Kredytowy Opole

Doradca Finansowy Opole – Doradca Kredytowy – bezpłatne porównanie ofert bankowych – działamy w całej Polsce!